Medicína 3P je založena na třech pilířích:

 prediktivní diagnostika,

cílená prevence a

 personalizované lékařské služby.

 

Jedná se o optimální přístup pro primární (zdraví lidé), sekundární (klinicky přítomné onemocnění) a terciární (závažná progrese onemocnění) / paliativní péči.

Poskytování lékařské péče ve fázi, kdy je poškození zdraví ještě reverzibilní, je nákladově nejefektivnější a lépe chrání jedince před rozvojem a progresí onemocnění. Hodnocení zdravotních rizik je proto pro 3PM zásadní.

Tento typ lékařské péče je komplexní a vyžaduje multioborovou odbornost více profesionálů, včetně školitelů, praktických lékařů, lékařů specializovaných na danou problematiku a specializovaných laboratoří. Právě s těmito skupinami profesinálů 3PMedicon pracuje.

Používané inovativní technologie a multiprofesní přístupy jsou založeny na důkazech a jsou publikovány ve špičkových mezinárodních recenzovaných lékařských časopisech, např. EPMA J. (který je řazen mezi 2 % nejlepších časopisů v oblasti zdravotní politiky na světě – pro více informací viz:

scopus.com

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.